neděle 21. prosince 2014

Legislativní vývoj zákazu kouření v restauracích po česku

Zákazem kouření v restauracích a barech se zákonodárci zabývají již více než 25 let. V masmédiích se o zákazu kouření mluví takřka každé dva až tři týdny, ale není návrh jako návrh. Tento příspěvek stručně mapuje vývoj české legislativy a podrobněji popisuje aktuální dění. Jeho cílem je v časovém kontextu ukázat, jak byly jednotlivé návrhy koncipovány a jak nakonec dopadly.

Dne 31. 5. 2017 vstoupí v účinnost zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek.  


1. 7. 1989
V účinnost vstoupil zákaz kouření v prostorách zařízení společného stravování s výjimkou těch, které jsou vyhrazené pro kuřáky; tam, kde nebyla stavebně oddělená jídelna pro kuřáky, zakazovalo se kouřit v době určené pro podávání snídaní, obědů a večeří. Úprava platila do 31. 12. 2005.[1]

24. 1. 1995
Poslanec Emil Jaroš (ODS) předložil návrh zákona, který oproti stávající úpravě z 1. 7. 1989 specifikoval dobu určenou pro podávání jídel: snídaně 7–9 hod., obědy 11–14 hod., večeře 17–19 hod. Dne 19. 4. 1995 Poslanecká sněmovna návrh schválila s pozměňovacím návrhem, který tuto změnu vypouštěl a zachovával stávající stav. Návrh zákona vetoval prezident republiky Václav Havel a následně jej Poslanecká sněmovna zamítla.[2]

27. 9. 2001
Vláda předložila návrh zákona zakazujícího kouření v zařízeních veřejného stravování, kde se připravují tepelně upravené pokrmy k přímé spotřebě, pokud tato zařízení nemají v uzavřených prostorech určených ke konzumaci pokrmů alespoň 40 % kapacity vyhrazeno pro nekuřáky. Dne 23. 10. 2001 byl návrh vrácen vládě k dopracování.[3]

19. 3. 2003
Vláda předložila návrh zákona zakazujícího kouření v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské živnosti, pokud tato zařízení nemají prostory vyhrazené pro kuřáky a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Přijata byla mírně pozměněná verze (s povinností označit „Prostor vyhrazený pro kouření“) účinná od 1. 1. 2006. Pozměňovací návrhy poslance Josefa Janečka (KDU-ČSL) na zákaz kouření na všech pracovištích, eventuálně na všech vnitřních pracovištích, nebyly přijaty.[4]

16. 6. 2003
Česká republika podepsala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Smluvní strany úmluvy se zavázaly přijmout účinná opatření poskytující ochranu před expozicí tabákovému kouři ve vnitřních prostorách pracovišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst a podle potřeby na dalších veřejných místech.[5]

23. 3. 2005
Skupina poslanců (Josef Janeček a další) předložila návrh zákona zakazujícího kouření na všech pracovištích. Dne 7. 2. 2006 byl návrh vrácen předkladatelům k dopracování.[6]

23. 6. 2005
Ratifikace Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku v Senátu neprošla o jeden hlas především kvůli většině senátorů ODS.[7]

20. 10. 2005
Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Jaromír Talíř, Vladimír Říha) předložila návrh zákona zakazujícího kouření na všech pracovištích, kde se zpracovávají, prodávají nebo podávají potraviny, pokrmy či nápoje. Dne 8. 3. 2006 proběhlo prvé čtení. Projednávání však bylo bez výsledku ukončeno s koncem volebního období dne 15. 6. 2006.[8]

1. 1. 2006
V účinnost vstoupil zákaz kouření v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Prakticky to znamenalo, že prostorem vyhrazeným pro kouření byly téměř celé provozovny a zákaz kouření byl pouze formální. Došlo tak ke zrušení zákazu kouření v době podávání snídaní, obědů a večeří. Úprava platila do 30. 6. 2010.[9]

7. 2. 2007
Skupina poslanců (Boris Šťastný, Olga Zubová, Jiří Carbol) předložila návrh zákona zakazujícího kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Dne 10. 6. 2009 Poslanecká sněmovna návrh schválila ve znění pozměňovacího návrhu poslance Zdeňka Lhoty (ODS).[10]

6. 7. 2007
Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku přijala Pokyny k ochraně před expozicí tabákovému kouři. Jejich první zásada uvádí: „Účinná opatření k zajištění ochrany před expozicí tabákovému kouři [...] vyžadují úplný zákaz kouření a tabákového kouře v určitém prostoru nebo prostředí a vytvoření nekuřáckého prostředí. Neexistuje bezpečná hladina expozice tabákovému kouři a pojmy, jako například prahová hodnota toxicity nepřímého kouře, by měly být odmítnuty, neboť jsou v rozporu s vědeckými důkazy. Jiná řešení než nekuřácké prostředí, včetně větrání, filtrace vzduchu a použití prostor vyhrazených pro kuřáky (se zvláštním větracím systémem či bez něj), se opakovaně ukázala jako neúčinná a existují nezvratné důkazy, vědecké i jiné, o tom, že technická řešení před expozicí tabákovému kouři nechrání.“[11]

10. 6. 2009
Poslanecká sněmovna schválila zrušení stávajícího zákazu kouření v restauracích. Provozovatelé nadále mají pouze povinnost označit, zda je jejich provozovna nekuřácká, kuřácká, nebo se stavebně oddělenými prostory. Prakticky však není rozdíl mezi provozovnami kuřáckými a se stavebně oddělenými prostory. Mezi dalšími variantami, o kterých se vůbec nehlasovalo, byla předkladateli původně navrhovaná povinnost stavebně oddělených prostor, poslancem Borisem Šťastným (ODS) navržený úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti či výborem pro zdravotnictví navržený zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených, ve kterých není poskytována obsluha a podávány pokrmy a nápoje.[12]

1. 7. 2010
V účinnost vstoupilo zrušení zákazu kouření v restauracích a zavedení povinnosti provozovny označit, jak schválila Poslanecká sněmovna 10. 6. 2009. Tato úprava platí dodnes.[13]

31. 5. 2011
Poslanec Boris Šťastný (ODS) slibuje předložení návrhu úplného zákazu kouření v restauracích. Účinnost měla nastat 1. 1. 2014. Poslanec Šťastný předložení návrhu sliboval opakovaně až do konce svého mandátu 28. 8. 2013, ale nikdy takový návrh nepředložil.[14]

24. 8. 2011
Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) vyjádřil podporu pro úplný zákaz kouření v restauracích a uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví návrh spolu s poslancem Šťastným připravují. Výsledkem však bylo pouze zaslání návrhu do vnějšího připomínkového řízení 22. 4. 2013. Návrh nebyl projednán vládou, natož skutečně předložen do Poslanecké sněmovny.[15]

1. 6. 2012
Česká republika ratifikovala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, k žádným prováděcím změnám právního řádu ale nedošlo.[16]

14. 3. 2013
Česká republika je jediným státem Evropské unie, kde se může kouřit v restauracích zcela bez omezení.[17]

22. 4. 2013
Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zakazující kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb. Zákaz se vztahoval též na používání elektronických cigaret. Tím však jeho legislativní cesta skončila.[18]

18. 7. 2014
Skupina 35 poslanců hnutí ANO (Radek Vondráček a další) předložila návrh zákona, který zakazuje kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování. Šíře zákazu je identická s tím, co již čtvrtým rokem slibuje navrhnout Ministerstvo zdravotnictví. Předkladatel navrhl režim vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení. Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy v řádu měsíců.[19]

25. 8. 2014
Ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Svatoplukem Němečkem (ČSSD) vyjádřilo nesouhlas s poslaneckým návrhem ze dne 18. 7. 2014, ačkoli o něj údajně samo dlouhodobě usiluje. Přednost dává svému návrhu, který slibuje předložit do konce roku k projednání vládě a který by měl nabýt účinnosti 1. 1. 2016.[20]

27. 8. 2014
Vláda nepřijala Ministerstvem zdravotnictví navržené nesouhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu ze dne 18. 7. 2014. Následně nepřijala ani neutrální stanovisko. K přijetí souhlasného stanoviska chyběl jeden hlas. Vláda tedy k návrhu nezaujala stanovisko a platí fikce pozitivního stanoviska vlády.[21]

16. 9. 2014
Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 17. schůze Poslanecké sněmovny. K projednávání však nezbyl čas.[22]

24. 10. 2014
Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 se na dvacet minut dostal k projednávání na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Poslanecké kluby ČSSD a KSČM vetovaly možnost vyslovení souhlasu již v prvém čtení. K dokončení projednávání v prvém čtení však nezbyl čas, projednávání bylo přerušeno.[23]

27. 11. 2014
Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh, který oproti předchozím verzím zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb omezuje výjimkou pro vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb nabízejících pouze studené a teplé nápoje a balené potraviny. Zákaz se neměl vztahovat na používání elektronických cigaret. Druhý den ministerstvo návrh stáhlo s tím, že bude dopracován.[24]

2. 12. 2014
Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 23. schůze Poslanecké sněmovny. K dokončení projednávání v prvém čtení však nezbyl čas.[25]

11. 12. 2014
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) prohlašuje, že zákaz kouření v restauracích a barech bude úplný, výjimku zveřejněnou dne 27. 11. 2014 ministerstvo navrhovat nebude.[26]

26. 1. 2015
Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zakazující kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb. Zákaz se vztahuje též na používání elektronických cigaret. Po ukončení připomínkového řízení Ministerstvo zdravotnictví zaslalo návrh na Úřad vlády dne 10. 4. 2015.[27]

11. 2. 2015
Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny. K dokončení projednávání v prvém čtení však nezbyl čas. Návrh poslance Radka Vondráčka (ANO) na pevné zařazení bodu dne 11. 2. 2015 Poslanecká sněmovna nepřijala.[28]

10. 3. 2015
Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 26. schůze Poslanecké sněmovny. Návrh poslance Jaroslava Faltýnka (ANO) na pevné zařazení bodu dne 1. 4. 2015 Poslanecká sněmovna nepřijala. Návrh poslance Radka Vondráčka (ANO) na pevné zařazení bodu dne 7. 4. 2015. Poslanecká sněmovna nepřijala. Návrh poslance Radka Vondráčka (ANO) na pevné zařazení bodu dne 8. 4. 2015 Poslanecká sněmovna přijala, přesto ak tento den ani do konce schůze k dokončení projednávání v prvém čtení nezbyl čas.[29]

28. 4. 2015
Poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byl zařazen na pořad 27. schůze Poslanecké sněmovny. K dokončení projednávání v prvém čtení však nezbyl čas. Návrh poslance Radka Vondráčka (ANO) na pevné zařazení bodu dne 29. 4. 2015 Poslanecká sněmovna nepřijala. Návrh poslance Jaroslava Faltýnka (ANO) na pevné zařazení bodu dne 26. 5. 2015 Poslanecká sněmovna nepřijala.[30]

3. 6. 2015
Vláda schválila návrh zákona zakazujícího kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb. Zákaz se vztahuje též na používání elektronických cigaret. Návrh míří do Poslanecké sněmovny.[31]

16. 6. 2015
Vládní návrh ze dne 3. 6. 2015 i poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byly zařazeny na pořad 29. schůze Poslanecké sněmovny. Na projednávání ani jednoho z návrhů však nezbyl čas.[32]

15. 9. 2015
Vládní návrh ze dne 3. 6. 2015 i poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byly zařazeny na pořad 31. schůze Poslanecké sněmovny. Na návrh poslance Jaroslava Krákory (ČSSD) Poslanecká sněmovna vládní návrh vyřadila z pořadu schůze. Na projednávání poslaneckého návrhu však nezbyl čas.[33]

6. 10. 2015
Vládní návrh ze dne 3. 6. 2015 i poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byly zařazeny na pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny. Návrh poslance Martina Plíška na pevné zařazení vládního návrhu jako bodu dne 23. 10. 2015 Poslanecká sněmovna nepřijala. Na projednávání ani jednoho z návrhů nezbyl čas.[34]

15. 12. 2015
Dne 8. 12. 2015 na 36. schůzi Poslanecké sněmovny bylo zahájeno první čtení vládního návrhu ze dne 3. 6. 2015. Ve sloučené rozpravě pokračovalo též první čtení poslaneckého návrhu ze dne 18. 7. 2014, které bylo přerušeno dne 24. 10. 2014. Pětihodinová rozprava byla završena obstrukčními přestávkami poslaneckých klubů TOP 09 a Úsvit. K dokončení prvních čtení tedy nezbyl čas. Dne 11. 12. 2015 Poslanecká sněmovna přijala návrh poslance Romana Sklenáka (ČSSD) na pevné zařazení obou bodů dne 15. 12. 2015. Dne 15. 12. 2015 po jedenapůlhodinové rozpravě oba návrhy ustály hlasování o své zamítnutí navržené poslancem Markem Bendou (ODS) a byly přikázány k projednání výboru pro zdravotnictví. První čtení obou návrhů tedy bylo dokončeno.[35]

9. 2. 2016
Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny z vlastní iniciativy navíc projednal jak vládní návrh ze dne 3. 6. 2015, tak poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014. Výbor doporučil vládní návrh schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Podle jednoho z nich se zakazuje kouřit a zakazuje se používat elektronické cigarety v prostoru provozovny stravovacích služeb; zákaz se nevztahuje na vnější prostor provozovny stravovacích služeb nebo jeho část, pokud tento prostor nebo jeho část provozovatel této provozovny stravovacích služeb ke kouření vyhradí, označí zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“ a zajistí, aby z prostoru ke kouření vyhrazeného nedocházelo k pronikání kouře do míst, kde je kouření tímto zákonem zakázáno. Další pozměňovací návrh mění definici „vnitřního prostoru“ tak, že zakotvuje výjimku ze zákazu kouření a používání elektronických cigaret pro dočasné stavby. K poslaneckému návrhu výbor nepřijal žádné usnesení.[36]

17. 2. 2016
Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny projednal jak vládní návrh ze dne 3. 6. 2015, tak poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014. Výbor doporučil oba návrhy schválit. Pozměňovací návrh výboru k poslaneckému návrhu zakazuje kouřit ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti.[37]

18. 2. 2016
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny z vlastní iniciativy navíc projednal vládní návrh ze dne 3. 6. 2015. Výbor doporučil vládní návrh schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh výboru ruší zákaz používání elektronických cigaret a mění definici „vnitřního prostoru“ tak, že zakotvuje výjimku ze zákazu kouření pro dočasné stavby.[38]

8. 3. 2016
Vládní návrh ze dne 3. 6. 2015 prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně poté, co ustál hlasování o vrácení garančnímu výboru k novému projednání navržené poslancem Jiřím Koubkem (TOP 09) a hlasování o revokaci usnesení, kterým byl jako garanční určen výbor pro zdravotnictví, navrženou poslancem Petrem Bendlem (ODS). Kromě výše uvedených pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru ze dne 9. 2. 2016 a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze dne 18. 2. 2016 předložila pozměňovací návrhy k navrženému zákazu kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb řada poslanců. Poslanec Václav Zemek (ČSSD) navrhnul výjimku ze zákazu kouření pro vodní dýmky ve stavebně oddělených prostorách. Poslanec Martin Plíšek (TOP 09) navrhnul výjimku ze zákazu kouření pro vodní dýmky i bez oddělených prostor. Výjimku pro elektronické cigarety navrhnuli každý zvlášť poslanci Jaroslav Krákora (ČSSD), Marek Benda (ODS) a Jiří Koskuba (ČSSD). Poslanec Štěpán Stupčuk (ČSSD) navrhnul, aby úplný zákaz kouření platil jen v provozovnách, v nichž dochází především k výrobě nebo přípravě teplých pokrmů (vyjma nápojů). V provozovnách primárně určených k přípravě, podávání a konzumaci alkoholických či nealkoholických nápojů včetně balených studených pokrmů by mohl být stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření bez obsluhy a do 30 % z celkové podlahové plochy provozovny. Poslanec Marek Benda (ODS) navrhnul výjimku pro stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření bez obsluhy a do 25 % z celkové podlahové plochy provozovny. Poslanec František Adámek (ČSSD) navrhnul výjimku pro stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření do 50 % z celkové podlahové plochy provozovny. Poslanec Jiří Běhounek (ČSSD) navrhnul zrušení zákazu kouření a povinnost provozovatele označit provozovnu jako kuřáckou, nebo nekuřáckou. Podle zdůvodnění tak má dojít ke zrušení stavebně oddělených prostor, to však nevyplývá ze znění návrhu, který výslovně nezakazuje kouření v provozovnách označených jako nekuřácké. Poslanec Václav Snopek (KSČM) navrhnul rovnou tři varianty: zachování stávajícího stavu tří typů provozoven (kuřáckých, nekuřáckých a se stavebně oddělenými prostory). Další varianta ruší typ provozovny se stavebně oddělenými prostory. Jiná varianta naopak zavádí čtvrtý typ: provozovny s časovou regulací kouření, kde provozovatel zakáže kouření jen během části provozní doby. Naopak poslanec Rom Kostřica (TOP 09) navrhnul rozšíření zákazu kouření též na nejméně 50 % z celkové podlahové plochy vnějšího prostoru provozovny (tzv. zahrádky). Na třetí čtení vládního návrhu ani druhé čtení poslaneckého návrhu ze dne 18. 7. 2014 nezbyl na 42. schůzi Poslanecké sněmovny čas.[39]

30. 3. 2016
Na schůzi garančního výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ze dne 3. 6. 2015 a v následujících mediálních vyjádřeních náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) přiznala, že Ministerstvo zdravotnictví změnilo svůj postoj k jím původně navrženému úplnému zákazu kouření a používání elektronických cigaret ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, který měl být účinný od 1. 1. 2016. Ministerstvo podporuje dlouhou řadu výjimek. V provozovnách by měly být „stavebně oddělené“ prostory vyhrazené ke kouření bez obsluhy a do 25 % z celkové podlahové plochy provozovny (tj. včetně kuchyně a dalších provozních prostor), jak navrhuje poslanec Marek Benda (ODS). Oddělené prostory by měly být také pro vodní dýmky, jak navrhuje poslanec Václav Zemek (ČSSD). Zákaz používání elektronických cigaret nebude, jak navrhují poslanci Jaroslav Krákora (ČSSD) a Marek Benda (ODS). Zákaz kouření by se neměl vztahovat na dočasné stavby, jak navrhuje ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny. Účinnost zákona by se měla odložit na 1. 1. 2017 a povinnosti by provozovatelům měly vzniknout až 1. 1. 2018, jak navrhují poslanci Antonín Seďa (ČSSD) a Marek Benda (ODS). Schválení výjimek Ministerstvo zdravotnictví podpořilo i návrhem hlasovací procedury, z níž vyplývá, že o úplném zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb se s největší pravděpodobností vůbec nebude hlasovat.[40]

12. 4. 2016
Vládní návrh ze dne 3. 6. 2015 i poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byly zařazeny na pořad 44. schůze Poslanecké sněmovny. Dne 20. 4. 2016 Poslanecká sněmovna nepřijala návrh poslance Marka Bendy (ODS) na vyřazení vládního návrhu z pořadu schůze. Dne 4. 5. 2016 bylo započato třetí čtení vládního návrhu. Po dvou hodinách bylo projednávání přerušeno. Na jeho dokončení nebo projednávání poslaneckého návrhu již nezbyl čas.[41]

25. 5. 2016
Poslanecká sněmovna nepřijala vládní návrh ze dne 3. 6. 2015 poté, co prošla řada pozměňovacích návrhů, které vypustily původně navržený úplný zákaz kouření: výjimka pro stavebně oddělené prostory ke kouření navržená poslancem Markem Bendou (ODS), výjimka pro vodní dýmky navržená poslancem Martinem Plíškem (TOP 09), výjimka pro elektronické cigarety navržená poslancem Markem Bendou (ODS) a výjimka pro dočasné stavby navržená ústavněprávním výborem. Na pořad 47. schůze Poslanecké sněmovny byl zařazen i poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014, na jeho projednání však nezbyl čas.[42]

2. 6. 2016
Vláda schválila a předložila návrh zákona zakazujícího kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb. Jeho znění odpovídá znění schválenému 25. 5. 2016 Poslaneckou sněmovnou s výjimkou pozměňovacího návrhu poslance Marka Bendy. Zákaz kouření není úplný, protože se vůbec nevztahuje na vodní dýmky (vodní dýmky má být možné kouřit ve všech restauracích a barech). Předkladatel navrhl režim vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení.[43]

28. 6. 2016
Vládní návrh ze dne 2. 6. 2016 i poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014 byly zařazeny na pořad 48. schůze Poslanecké sněmovny. Dne 28. 6. 2016 Poslanecká sněmovna nepřijala návrh poslance Marka Bendy (ODS) na vyřazení vládního návrhu z pořadu schůze. Na projednávání ani jednoho z návrhů však nezbyl čas.[44]

6. 9. 2016
Vládní návrh ze dne 2. 6. 2016 prošel prvním čtením a byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní. Na pořad 49. schůze Poslanecké sněmovny byl zařazen i poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014, jeho druhé čtení se však nekonalo.[45]

5. 10. 2016
Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny projednal vládní návrh ze dne 2. 6. 2016. Výbor doporučil vládní návrh schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Podle jednoho z nich se zakazuje kouřit v prostoru provozovny stravovacích služeb; zákaz se nevztahuje na vnější prostor provozovny stravovacích služeb nebo jeho část, pokud tento prostor nebo jeho část provozovatel této provozovny stravovacích služeb ke kouření vyhradí, označí zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“ a zajistí, aby z prostoru ke kouření vyhrazeného nedocházelo k pronikání kouře do míst, kde je kouření tímto zákonem zakázáno. Podle dalšího pozměňovacího návrhu se účinnost zákona odloží na 31. 5. 2017.[46]

25. 10. 2016
Vládní návrh ze dne 2. 6. 2016 prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Kromě výše uvedených pozměňovacích návrhů výboru pro zdravotnictví ze dne 5. 10. 2016 předložila pozměňovací návrhy k navrženému zákazu kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb řada poslanců. Poslanec Marek Benda (ODS) navrhnul výjimku pro stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření bez obsluhy a do 25 % z celkové podlahové plochy provozovny. Poslanec Jan Klán (KSČM) navrhnul čtyři varianty: První a druhá varianta by se nevztahovaly na provozovny, u nichž je podlahová plocha určená pro návštěvníky menší než 60 nebo 80 m2, v ostatních by mohly být stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření. Třetí a čtvrtá varianta ukládají povinnost mít pro nekuřáky vyhrazených nejméně 50 % z plochy prostoru provozovny určené pro návštěvníky. Poslanec Leo Luzar (KSČM) navrhnul tři varianty: První varianta zachovává stávající stav tří typů provozoven (kuřáckých, nekuřáckých a se stavebně oddělenými prostory). Druhá varianta ruší typ provozovny se stavebně oddělenými prostory. Třetí varianta naopak zavádí čtvrtý typ: provozovny s časovou regulací kouření, kde provozovatel zakáže kouření jen během části provozní doby. Na pořad 50. schůze Poslanecké sněmovny byl zařazen i poslanecký návrh ze dne 18. 7. 2014, na jeho projednání však nezbyl čas.[47]

9. 12. 2016
Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákazu kouření v restauracích ze dne 2. 6. 2016 beze změn: zakazuje se kouřit ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek. Účinnost se odkládá na 31. 5. 2017. Senát návrh schválil dne 19. 1. 2017.[48]

31. 5. 2017
V účinnost vstoupí zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek.[49]Česká i zahraniční historie ukázala, že nejrůznější výjimky ze zákazu kouření se v praxi stávají pravidlem a bývají zneužívány k širokému obcházení zákona. Jeho účel – ochrana zdraví hostů i zaměstnanců restaurací a barů – tak nadále zůstává nenaplněn. Jedinou skutečně účinnou a přitom legislativně banální cestou je úplný zákaz kouření přinejmenším ve vnitřních prostorách. Bude zajímavé sledovat, jaké zájmy v české legislativě nakonec převáží.

Příspěvek je průběžně aktualizován.
Příspěvek byl publikován dne 21. 12. 2014 na blogu Jiné právo.
[1] Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

[2] Sněmovní tisk 1449, 1. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=1&T=1449).

[3] Sněmovní tisk 1072, 3. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=1072).

[4] Sněmovní tisk 265, 3. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=265); 468. hlasování Poslanecké sněmovny na 45. schůzi, 29. 6. 2005; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zákaz kouření na všech pracovištích (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=39551&l=cz); 469. hlasování Poslanecké sněmovny na 45. schůzi, 29. 6. 2005; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zákaz kouření na všech vnitřních pracovištích (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=39552&l=cz).

[5] Seznam smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/).

[6] Sněmovní tisk 932, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=932); 376. hlasování Poslanecké sněmovny na 53. schůzi, 7. 2. 2006; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval proti zákazu kouření (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=42433).

[7] Sněmovní tisk 920, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=920&O=4); 101. hlasování Senátu na 6. schůzi, páté funkční období, 23. 6. 2005; (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=5208&O=5).

[8] Sněmovní tisk 1178, 4. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=1178).

[9] Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

[10] Sněmovní tisk 142, 5. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=142).

[11] Guidelines on the protection from exposure to tobacco smoke (http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_8/en/); české znění obsahuje příloha doporučení Rady ze dne 30. 11. 2009 o nekuřáckém prostředí (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H1205%2801%29&from=EN).

[12] 138. hlasování Poslanecké sněmovny na 59. schůzi, 10. 6. 2009; kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zrušení zákazu kouření (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=49950).

[13] Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[14] Článek ze dne 31. 5. 2011, Týblová, Martina: Zákaz kouření v českých restauracích? Od roku 2014! (http://www.nasepenize.cz/zakaz-koureni-v-ceskych-restauracich-od-roku-2014-9130).

[15] Článek z 24. 8. 2011, Novotný, Jiří: Ministr Heger chce úplně zakázat kouření v restauracích (http://www.novinky.cz/domaci/242625-ministr-heger-chce-uplne-zakazat-koureni-v-restauracich.html).

[16] Sněmovní tisk 421, 6. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=421).

[17] Zpráva Komise o implementaci doporučení Rady ze dne 30. 11. 2009 o nekuřáckém prostředí (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/smoke-free_implementation_report_en.pdf).

[18] Databáze KPL, PID KORN96WGEJXU (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN96WGEJXU).

[19] Sněmovní tisk 272, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=272).

[20] Databáze KPL, PID RACK9MJH3YLZ (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9MJH3YLZ).

[21] Článek ze dne 27. 8. 2014, Lang, Václav: Návrh na úplný zákaz kouření v restauracích těsně neprošel (http://www.novinky.cz/domaci/346126-navrh-na-uplny-zakaz-koureni-v-restauracich-tesne-neprosel.html); článek ze dne 27. 8. 2014, Kopecký, Josef: O jediný hlas se vláda neshodla na zákazu kouření v restauracích (http://zpravy.idnes.cz/o-jediny-hlas-se-vlada-neshodla-na-podpore-zakonu-koureni-pe7-/domaci.aspx?c=A140827_180945_domaci_kop).

[22] Schválený pořad a stav projednávání 17. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=17).

[23] Prvé čtení podle § 90 odst. 2, stenoprotokol PSP ze dne 24. 10. 2014 (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019126.htm).

[24] Databáze KPL, PID KORN9R6LZ9D7 (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9R6LZ9D7);
nyní dostupný na stránkách Hospodářské komory ČR, 215/14, návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek (http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/215-14-navrh-zakona-o-ochrane-zdravi-pred-skodlivymi-ucinky-tabaku-alkoholu-a-jinych-navykovych-latek-t-16-12-2014.aspx).

[25] Schválený pořad a stav projednávání 23. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=23).

[26] Interpelace poslance Igora Nykla (ANO) na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD), stenoprotokol PSP ze dne 11. 12. 2014 (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023270.htm).

[27] Databáze KPL, PID KORN9T2BUY68 (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9T2BUY68).

[28] Schválený pořad a stav projednávání 25. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=25); 87. hlasování Poslanecké sněmovny na 25. schůzi, 11. 2. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro pevné zařazení bodu v pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=60410).

[29] Schválený pořad a stav projednávání 26. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=26); 4. hlasování Poslanecké sněmovny na 26. schůzi, 10. 3. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro pevné zařazení bodu v pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=60540); 106. hlasování Poslanecké sněmovny na 26. schůzi, 7. 4. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro pevné zařazení bodu v pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=60642); 127. hlasování Poslanecké sněmovny na 26. schůzi, 8. 4. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro pevné zařazení bodu v pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=60693).

[30] Schválený pořad a stav projednávání 27. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=27); 4. hlasování Poslanecké sněmovny na 27. schůzi, 29. 4. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro pevné zařazení bodu v pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=60792); 88. hlasování Poslanecké sněmovny na 27. schůzi, 19. 5. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro pevné zařazení bodu v pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=60865).

[31] Databáze KPL, PID KORN9T2BUY68 (https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9T2BUY68); sněmovní tisk 508, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=508).

[32] Schválený pořad a stav projednávání 29. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=29).
 
[33] Schválený pořad a stav projednávání 31. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=31); 147. hlasování Poslanecké sněmovny na 31. schůzi, 29. 9. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro vyřazení vládního návrhu z pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=61433).
 
[34] Schválený pořad a stav projednávání 33. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=33); 96. hlasování Poslanecké sněmovny na 33. schůzi, 20. 10. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro pevné zařazení bodu v pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=61645) .
 
[35] Schválený pořad a stav projednávání 36. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=36); 246. hlasování Poslanecké sněmovny na 36. schůzi, 11. 12. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro pevné zařazení obou bodů v pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=62060); 269. hlasování Poslanecké sněmovny na 36. schůzi, 15. 12. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zamítnutí vládního návrhu již v prvém čtení (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=62083)277. hlasování Poslanecké sněmovny na 36. schůzi, 15. 12. 2015, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro zamítnutí poslaneckého návrhu již v prvém čtení (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=62091).
 
[36] Usnesení ústavněprávního výboru PSP z 54. schůze dne 9. 2. 2016 k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – tisk 508 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=78800) a záznam ústavněprávního výboru PSP z 54. schůze dne 9. 2. 2016 k návrhu poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – tisk 272 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=78799).
 
[37] Usnesení výboru pro zdravotnictví PSP z 30. schůze dne 17. 2. 2016 k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – tisk 508 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125248) a usnesení výboru pro zdravotnictví PSP z 30. schůze dne 17. 2. 2016 k návrhu poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – tisk 272 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125245).
 
[38] Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP z 37. schůze dne 18. 2. 2016 k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – tisk 508 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125205).
 
[39] Schválený pořad a stav projednávání 42. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=42); 187. hlasování Poslanecké sněmovny na 42. schůzi, 8. 3. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro vrácení vládního návrhu garančnímu výboru k novému projednání (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=62611); 188. hlasování Poslanecké sněmovny na 42. schůzi, 8. 3. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro revokaci usnesení, kterým byl jako garanční určen výbor pro zdravotnictví (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=62612); pozměňovací návrh poslance Václava Snopka ze dne 8. 3. 2016 č. 3906 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128938); pozměňovací návrh poslance Václava Zemka ze dne 8. 3. 2016 č. 3904 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128934); pozměňovací návrh poslance Martina Plíška ze dne 8. 3. 2016 přednesený během rozpravy (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/042schuz/s042168.htm); pozměňovací návrh poslance Štěpána Stupčuka ze dne 8. 3. 2016 č. 3903 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128932); pozměňovací návrh poslance Jaroslava Krákory ze dne 8. 3. 2016 č. 3897 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128918); pozměňovací návrh poslance Marka Bendy ze dne 8. 3. 2016 č. 3894 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128912); pozměňovací návrh poslance Marka Bendy ze dne 8. 3. 2016 č. 3895 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128914); pozměňovací návrh poslance Jiřího Běhounka ze dne 7. 3. 2016 č. 3876 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128882); pozměňovací návrh poslance Jiřího Koskuby ze dne 12. 2. 2016 č. 3732 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128746); pozměňovací návrh poslance Františka Adámka ze dne 19. 1. 2016 č. 3548 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128581); pozměňovací návrh poslance Roma Kostřici ze dne 2. 3. 2016 č. 3863 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=128877).
 
[40] Schůze výboru pro zdravotnictví PSP dne 30. 3. 2016 (http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1128&td=22&cu=31); Šrajbrová, M. Zákaz kouření v restauracích nemusí být striktní, Benda chce povolit kuřárny, ministerstvu to nevadí. Aktuálně.cz, 30. 3. 2013 (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/ministerstvo-pristupuje-ke-kompromisu-hospodsti-by-si-v-rest/r~fc226c12f66b11e58b33002590604f2e/, citováno 1. 4. 2016).
 
[41] Schválený pořad a stav projednávání 44. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=44); 311. hlasování Poslanecké sněmovny na 44. schůzi, 20. 4. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro vyřazení vládního návrhu z pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63166).
 
[42] Schválený pořad a stav projednávání 47. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=47); 42. hlasování Poslanecké sněmovny na 47. schůzi, 25. 5. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro výjimku pro elektronické cigarety (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63390); 44. hlasování Poslanecké sněmovny na 47. schůzi, 25. 5. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro výjimku pro dočasné stavby (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63392); 85. hlasování Poslanecké sněmovny na 47. schůzi, 25. 5. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro výjimku pro stavebně oddělené prostory (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63433); 89. hlasování Poslanecké sněmovny na 47. schůzi, 25. 5. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro výjimku pro vodní dýmky (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63437).
 
[43] Databáze KPL, PID KORNAAF9BFV5 (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAAF9BFV5); sněmovní tisk 828, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=828).
 
[44] Schválený pořad a stav projednávání 48. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=48); 20. hlasování Poslanecké sněmovny na 48. schůzi, 28. 6. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro vyřazení vládního návrhu z pořadu schůze (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63771).
 
[45] Schválený pořad a stav projednávání 49. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=49).
 
[46] Usnesení výboru pro zdravotnictví PSP ze 41. schůze dne 5. 10. 2016 k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – tisk 828 (zatím nepublikováno).
 
[47] Schválený pořad a stav projednávání 50. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=50); pozměňovací návrh poslance Marka Bendy ze dne 18. 10. 2016 č. 5098 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127897); pozměňovací návrhy poslance Jana Klána ze dne 13. 10. 2016 č. 5060, 5061, 5062 a 5063 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127866, http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127867, http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127868 a http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127869); pozměňovací návrhy poslance Leo Luzara ze dne 25. 10. 2016 č. 5133 (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127925 a http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127923).
 
[48] Schválený pořad a stav projednávání 53. schůze PSP, 7. volební období (http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=53); 295. hlasování Poslanecké sněmovny na 53. schůzi, 9. 12. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro výjimku pro stavebně oddělené prostory (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=64869); 351. hlasování Poslanecké sněmovny na 53. schůzi, 9. 12. 2016, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro schválení návrhu zákona (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=64925). Pořad 4. schůze Senátu, 11. funkční období (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=5828); 46. hlasování Senátu na 4. schůzi, 19. 1. 2017, kdo hlasoval „ANO“, hlasoval pro schválení návrhu zákona (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=16511&O=11).
 
[49] Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=828).
 

Žádné komentáře :

Okomentovat