čtvrtek 19. dubna 2018

Otevřený dopis poslancům 2

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

v souvislosti se zítřejším prvním čtením poslanecké novely tabákového zákona si Vás dovoluji opětovně oslovit a obrátit Vaši pozornost na několik největších absurdit, které návrh obsahuje.

1) Likvidace dětských koutků
Návrh absolutně zakazuje osobám mladším 18 let navštěvovat provozovny o velikosti do 80 m2, a to bez ohledu na to, jestli se v nich kouří. To znamená, že se svými ratolestmi nebudete moci zajít do menšího divadla či jiného zábavního podniku. Paradoxně ani do dětské herny či koutku, které vídáme například v obchodních centrech.

2) Provozovny do 80 m2 budou automaticky kuřácké
Provozovatel nebude rozhodovat, zda jeho provozovna bude kuřácká nebo nekuřácká. Podle úpravy platné před zavedením plošného zákazu se provozovatel rozhodnout mohl. Když jeho rozhodnutí někdo nerespektoval, dopustil se přestupku. Podle návrhu se však kuřák, který přání provozovatele respektovat nebude, přestupku nedopustí. Provozovatel, který by chtěl mít nekuřáckou provozovnu, se tak dostane do velmi složité situace.

3) Hosté budou klamáni, že se v provozovně nekouří
Návrh povoluje kouření, ale ponechává stávající povinnost označovat provozovny nálepkou „Kouření zakázáno“. Hosté tedy dopředu nebudou informováni, jestli provozovna má vyhrazený prostor ke kouření nebo je kuřácká celá.

4) Namísto „zmírnění“ přichází mnohem více regulace
Kuřárny budou muset splňovat řadu nových dispozičních, technických a provozních parametrů. Velkým investicím se proto nevyhnou ani provozovny, které před zavedením zákazu kouření stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření měly. Namísto jednoduchého a respektovaného pravidla o nekouření uvnitř má existovat řada výjimek, podmínek a povinností. Jejich výsledek může být jediný: všudypřítomný kouř.

5) Nejrůznější výjimky zakládají nerovnost mezi provozovateli, a mohou být shledány protiústavní
Protiústavní výjimky shledal například Spolkový ústavní soud. Český Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 18. 4. 2018 rozhodl takto:
„Takovéto řešení [stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření ve smyslu § 10] není způsobilé zcela zamezit negativním účinkům kouření osob, které by tento prostor využívaly. Ani v takovémto případě nelze vyloučit, že v určité míře bude docházet k pronikání kouře do jiných prostor provozovny. [...]
Zdraví zaměstnanců ve stravování je v kuřárnách poškozováno i v případě, že je v nich dodržován zákaz obsluhy. [...]
V souhrnu jsou tedy kuřárny prostředkem, který nechrání zdraví populace a nezajišťuje vynutitelnost zákona ani přibližně srovnatelně jako nyní napadený zákaz. Současně jsou nákladnější i náročnější pro provozovatele stravovacích zařízení, kteří jsou pak vystaveni větší míře možných sankcí ze strany státu za nedodržení přesných technických i funkčních podmínek zřízení kuřáren. [...]
Úplný zákaz kouření představuje standardní řešení, jež ostatně není nijak výjimečné ani v jiných zemích.“

Prosím Vás proto o zamítnutí návrhu.

Děkuji Vám za přečtení této zprávy.

Tomáš Kindl

Žádné komentáře :

Okomentovat